หัวหน้าส่วนราชการ

 S 8184188
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท
ปศุสัตว์เขต 8

ไอคอนลิงค์

ด้านปศุสัตว์

แบบสอบถามผู้รับบริการ

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
"ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช"วันที่ 1...

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารปศุสัตว์

 1   2 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

กำลังออนไลน์

มี 999 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

pic141160001

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิชล อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ติดตามทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ และติดตามงานตามโครงการฟาร์มต้นแบบ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ)

 

 

อ่านรายละเอียด