ช่องถามการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน Facebook Page “สำนักปศุสัตว์เขต 8”
สามารถเข้ามาสอบถามผ่านทาง Inbox ของเพจได้ในช่วงเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.
https://www.facebook.com/dldrg08urt

QA