ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต 7/2563 เรื่อง ขายทอดตลาด ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 28 รายการ โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา

ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2563

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลราคาได้ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ถนนศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.077-282320