308965

วันที่ 11 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าศาลา เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร
ในโครงการฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง ด้วยชุดตรวจภาคสนาม ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ฟาร์ม 30 ตัวอย่าง ให้ผลเป็นลบทุกฟาร์ม ทั้งนี้ได้สอบถามและให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนด้วย