136545 0

“ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมปศุสัตว์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์หรือสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ”
วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมปศุสัตว์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์หรือสัตว์เศรษฐกิจ ณ สนามกีฬาองค์การบริการส่วนจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา