150672

“ร่วมกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนสุขภาพสัตว์ หน่วยพัฒนาสุขภาพ​สัตว์​และผลผลิตสัตว์.(HHU)​พัทลุง ​ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง,
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองและสำนักงานปศุสัตวอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีสุนัขเพศเมีย 14 ตัว, สุนัขเพศผู้ 20 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว และแมวเพศผู้ 1 ตัว รวมจำนวน 41 ตัว ทั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อส่งสำนักงานเทศบาลตำบลเขาชัยสน
เข้าประกวดในโครงการ Thailand Rabies Award 2023 อีกด้วย.