132848
วันที่ 9 พ.ค.2561 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ชุมพร และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสถราษฎร์ธานี
ทำวัคซีนปากเท้าเปื่อยและเจาะเลือด เก็บอุจจาระ เฝ้าระวังโรคในโคนม รอบ 2/2561 ให้กับเกษตรกร อ.ท่าแซะ และปะทิว จำนวน 4 ราย
ยอดเก็บตัวอย่างเลือด 61 ตย.และทำวัคซีน 148 ตัว