59675
" หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมประชุมประจำเดือนของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด พร้อมทั้งเข้าติดตามรักษาสัตว์ป่วยในฟาร์มโคนมของ​สมาชิก "
วันที่ 26​ ธันวาคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง เข้าติดตามรักษาสัตว์ป่วยในฟาร์มโคนม ของนายรมย์ หมัดจันทร์ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทำการรักษาสัตว์ป่วยด้วยอาการล้มไม่ลุกต่อเนื่อง 
โดยให้แร่ธาตุและเกลือแร่ละลายลงไปในน้ำให้สัตว์ดื่มกิน ร่วมกับฉีดยาบำรุง ยาลดอักเสบ ให้แคลเซียมเข้าทางเส้นเลือดดำ และให้น้ำเกลือที่มีน้ำตาลเดกซ์โทรสเป็นส่วนผสม 
ทำให้สัตว์ป่วยตอบสนองดีขึ้น ไม่ซึม และกินหญ้าและอาหารข้นได้ดี ได้ให้เจ้าของสัตว์สังเกตุอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของนายสัตว์แพทย์ต่อไป หลังจากนั้นได้
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด โดยหน่วยฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและแผนการทำงานของเดือนถัดไป ประกอบไปด้วยเรื่อง 
1.แผนการเฝ้าระวังป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ร่วมกับแผนการทำวัคซีน FMD ในโคนมของฟาร์มสมาชิก
2.การรณรงค์เรื่องการปรับปรุงฟาร์มโคนมของสมาชิกให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยมีเป้าหมายให้ทุกฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2562

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข. 8