56035

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ณ กลุ่มบ้านหน้าเขาพัฒนาการเกษตร ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราชและติดตาม​ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำกิจกรรมปศุสัตว์ ในโรงเรียน​ ด้านการเลี้ยงไก่ไข่​ พร้อมสนับสนุนตาข่ายและวิตามินเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน​ จังหวัดนครศรีธรรมราช