420197
วันที่ 18กรกฎาคม 2561ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต8. จัดอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ"  จำนวน39 ราย.
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

04
วันที่ 17 กค.61 ชุดเฉพาะกิจ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
เจ้าหน้าที่จากด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน เข้าตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่อำเภอควนขนุน จำนวน 3 ฟาร์ม
พบฟาร์มสุกรลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง จำนวน 1 ฟาร์ม จึงได้ทำการอายัดสุกรขุน จำนวน 92 ตัว พร้อมเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร จำนวน 5 ตัวอย่าง และอาหารสุกรจำนวน 1 ตัวอย่าง
เพื่อส่งตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติโดยในระหว่างนี้กักสุกรไว้ 21 วัน และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดเข้าตรวจสอบจำนวนสุกรเป็นระยะ จนกว่าจะทราบผลทางห้องปฎิบัติการ
ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากทาง สตส.ว่าอ่าจได้ผลตรวจล่าช้ากว่าปกติเนื่องทาง สตส. ต้องเร่งตรวจตัวอย่างจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงฆ่าฯ เขต 1,2,7

298738
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ
ร่วมกิจกรรมปลูก"ต้นรวงผึ้ง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกร และเพื่อความเป็นสิริมงคล

140551
วันที่ 9-11 ก.ค.2561 หน่วย HHU ชุมพร ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมพื้นที่ อ.ปะทิว จำนวน 4 ราย เพื่อให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม ตรวจระบบสืบพันธุ์
ปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการตัดแต่งกีบแม่โคนมจำนวน 5 ตัว โดยตลอดทั้งอาทิตย์นี้จังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ได้แนะนำให้ฟาร์มเกษตรกรเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หากเกิดมีโคป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที

pic030661010
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 8
เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมปล่อยรถขบวนเพื่อออกปฏิบัติงานที่ วัดซอย 10 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เนื้อหาอื่นๆ...