138878

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และหน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเรื่อง"การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม" โดยมี ผอ.ส่วนรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรผู้สนใจและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยมีเป้าหมายให้ฟาร์มโคนมของจังหวัดชุมพรได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มให้ได้ร้อยละ 100 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 นี้

516425

วันที่​ 14​ กค.63​ ปศุสัตว์เขต 8 น.สพ.สุเมษ เมธศาสตร์ มอบหมายให้  นายจิตศักดิ์​ เมืองเขียว​ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​  สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 8​  พร้อมด้วยนางจิตวัฒนา​ พัฒนศิลป์​ นักวิชาการสัตวบาล​และนายสานิตย์​ ศรีเรียง​ รักษาการปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน​ ณ​ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ​ อำเภอคลองท่อม​ จังหวัดกระบี่

138180

ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยปศุสัตว์อำเภอท่าแซะและรักษาการปศุสัตว์อำเภอปะทิว ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าสาขาชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ที่ใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือธุรกิจของสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด โดยมีสหกรณ์จังหวัดชุมพรเป็นประธานเพื่อให้สมาชิกที่ยังเลี้ยงโคนมที่เหลืออยู่จำนวน 4 รายได้สามารถดำเนินกิจการเลี้ยงโคนมได้ตามปกติ

 

รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข. 8

165467

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 และนายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์เเละนายสุรวัฒน์ คูหพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายสุชาติ พรมอ้าย นายสัตวเเพทย์ปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละนายจงเจริญ มากสุวรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร เข้าตรวจรับรองเเละมอบสิทธิการใช้งานเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เเบบพิเศษ (e - Privilege Permit) สำหรับที่พักสัตว์ ณ เทสโก้ โลตัส สุราษฎร์ธานี

522958
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมมาตราฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร เกษตรกรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ราย ผลสรุปว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านการอบรมทุกคน

เนื้อหาอื่นๆ...