387455

ทดสอบวัคซีนโรคคอบวมตัวใหม่ในโค-กระบือ โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วันที่ 10-11 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและพัทลุง หน่วย HHU ชุมพรและพัทลุง ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ปากช่อง
ทดสอบวัคซีนเฮโมรายิกเซบติซีเมีย (คอบวม) ชนิดใหม่ในโค-กระบือเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอีมัลชัน
ที่์จะนำมาใช้ทดแทนชนิดเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัคซีนของกรมปศุสัตวต่อไปในอนาคต

รายงานโดย : หน่วย HHU สนง.ปศข.8

163322
วันที่2สิงหาคม 2562
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF ) โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสุกร และลักษณะวิการรอยโรคของสุกรที่ติดเชื้อ

397780

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้นายสุเมษ เมธศาสตร์   ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

8347
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงเกษตร/กรมปศุสัตว์ ที่สำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดงานต่างๆ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

 

6758
ประชุมหารือการกำหนดแนวทางและมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรพื้นที่ภาคใต้

เนื้อหาอื่นๆ...