1.ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
2.VDO เผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนองค์กรคุณธรรม
3.สื่อเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนองค์กรคุณธรรม