ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567