847843

วันที่ 8  เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายพิชัย วัฒนาวานิชกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร (GAP)  และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม” ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน  38 ราย ณ ห้องประชุมดิ  โอ  โซน  รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร