ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง