newss

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์