341057

ควบคุมและป้องกันรักษาโรคลัมปี สกิน โคเนื้อ-โคนม ชุมพร
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 4 ราย จำนวนโคนม 120 ตัว
โดยในต้นสัปดาห์ได้ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหาและปรับแผนและถอดบทเรียนในการทำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ กับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน จังหวัดชุมพร
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยมีด่านกักกันสัตว์ชุมพรร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมและรักษาโคเนื้อที่ป่วยของชาวบ้าน ในพื้นที่ ม.3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม ชุมชนมัศยิดมูฮาญิรีน ซึ่งเลี้ยงกันแบบผูกล่ามในสวนปาล์มซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อผ่านแมลงพาหะได้ง่ายและการควบคุมแมลงได้ค่อนข้างยาก โดยเป็นจุดเกิดโรคใหม่ที่มีโคป่วยแล้ว 5-6 ราย โดยจะนำปัญหาเข้าหารือกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะเพื่อจัดการควบคุมรักษาและป้องกันโรคต่อไป
โดยมีข้อเสนอว่าแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับโคทุกตัวในพื้นที่เสี่ยงของชาวบ้าน ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้การระบาดของโรคสงบโดยเร็ว แต่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ช้ากว่าปกติ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจับบังคับ การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวร่วมของชาวบ้านเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
รายงานโดย ; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8