336755

ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน โคเนื้อ-โคนม ชุมพร 
7-8 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม อ.ปะทิว จ.ชุมพร 7 ราย จำนวนโคนม 267 ตัว และได้ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ เข้าพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับโคเนื้อของชาวบ้านรายย่อย
ในการสกัดกั้นและควบคุมรอบจุดเกิดโรค โดยมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันในพื้นที่ ต.ทรัพย์อนันต์ 100 ตัว ต.นากระตาม 100 ตัว ต.ท่าข้าม 60 ตัว ต.สองพี่น้อง 20 ตัว รวม 280 ตัว

รายงานโดย ; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8