job070225650001ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สมัครด้วยตนเอง
ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 21 ก.พ. 2565 ในวันและเวลาราชการ