การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับตรวจหาภาวะกรดเกินในกระเพาะหมักชนิดกึ่งเฉียบพลันในโคนมจังหวัดชุมพร โดยอิสมาแอล ยุมาดีน และ กำชัย กิจศิลป