หัวหน้าส่วนราชการ

ket802122563001
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท
ปศุสัตว์เขต 8ไอคอนลิงค์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จั...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารปศุสัตว์

 1   2 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

กำลังออนไลน์

มี 1719 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อาสาปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย เพื่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ
โดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)