หัวหน้าส่วนราชการ

 S 8184188
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท
ปศุสัตว์เขต 8
 ไอคอนลิงค์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม ตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์
"กิจกรรม ตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์"ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 256...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารปศุสัตว์

 1   2 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

กำลังออนไลน์

มี 59 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร อาสาปศุสัตว์ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ โดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)