รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

      * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2563

     * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2563

      * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2564

      * รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2564