ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง