140551
วันที่ 9-11 ก.ค.2561 หน่วย HHU ชุมพร ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมพื้นที่ อ.ปะทิว จำนวน 4 ราย เพื่อให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม ตรวจระบบสืบพันธุ์
ปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการตัดแต่งกีบแม่โคนมจำนวน 5 ตัว โดยตลอดทั้งอาทิตย์นี้จังหวัดชุมพรมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ได้แนะนำให้ฟาร์มเกษตรกรเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ หากเกิดมีโคป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที

298738
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ
ร่วมกิจกรรมปลูก"ต้นรวงผึ้ง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกร และเพื่อความเป็นสิริมงคล

new2706610001

การตามประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมGAP สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 20-26 มิ.ย.61 หน่วย HHUพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สนง.ปศจ.พัทลุง
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมฯลงพื้นที่ในฟาร์มโคนมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จำนวน 22 ฟาร์ม

new2706610001

pic030661010
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 8
เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมปล่อยรถขบวนเพื่อออกปฏิบัติงานที่ วัดซอย 10 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี