03
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประจำปี 2561 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร มีการดำเนินกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมการผ่าตัดทำหมัน การประชาสัมพันธ์
การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การเลี้ยงสุนัขและแมวด้วยความรับผิดชอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี