ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
(รายละเอียด) 3 มิถุนายน 2559