409761
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์สมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ร่วมกับสำนักปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เเละด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ตรวจรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์เเบบพิเศษ (e - Privilege Permit) ของบริษัทสยามเเม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช