516425

วันที่​ 14​ กค.63​ ปศุสัตว์เขต 8 น.สพ.สุเมษ เมธศาสตร์ มอบหมายให้  นายจิตศักดิ์​ เมืองเขียว​ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​  สำนักงานปศุสัตว์เขต​ 8​  พร้อมด้วยนางจิตวัฒนา​ พัฒนศิลป์​ นักวิชาการสัตวบาล​และนายสานิตย์​ ศรีเรียง​ รักษาการปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม ร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน​ ณ​ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ​ อำเภอคลองท่อม​ จังหวัดกระบี่