138180

ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยปศุสัตว์อำเภอท่าแซะและรักษาการปศุสัตว์อำเภอปะทิว ร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าสาขาชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ของชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด ที่ใช้เป็นแนวทางช่วยเหลือธุรกิจของสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด โดยมีสหกรณ์จังหวัดชุมพรเป็นประธานเพื่อให้สมาชิกที่ยังเลี้ยงโคนมที่เหลืออยู่จำนวน 4 รายได้สามารถดำเนินกิจการเลี้ยงโคนมได้ตามปกติ

 

รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข. 8