505566
วันที่​ 15-19​ มิถุนายน 2563 ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่​ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช​ จำนวน 7​ กลุ่ม​
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีการเลือกผลผลิตเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไปแต่เนื่องจากกรมฯได้ดึงงบประมาณอบรมกลับศูนย์ต้นทุน​ จึงไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมแปรรูปต่อได้​ และติดตามฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน​ 2​ ฟาร์ม​

 

ฟาร์มตัวอย่าง​ในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำฯและฟาร์มตัวอย่างบ้านครองชีพ​