384376

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย หน่วย HHU ชุมพร และพัทลุง ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบให้แก่เกษตรกร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563" ของหน่วย HHU ทั่วประเทศ กรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 นี้

รายงานโดย: หน่วย HHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 8