33223

เฝ้าระวัง ป้องกัน ให้ความรู้ สู้ ASF

วันที่​ 23 กันยายน​ 2562 ​สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วย HHU กรมปศุสัตว์ ปฏิบัติตามภาระกิจเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สัมมนากลุ่มย่อยให้ความรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้กับชาวเขาที่เลี้ยงสุกรพื้นเมือง บ้านปูนล่าง ม.9 ต.เวียง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ราย

2. เยี่ยมโบรกเกอร์ ร้านหมูทองฟาร์ม ต.ป่างิ้ว ที่จำหน่ายสุกรขุนและพื้นเมืองตัวเป็นและเนื้อชำแหละในพิธีต่างๆ โดยกำลังดำเนินการเพื่อขอทำโรงฆ่ามาตรฐานเพิ่มอีก 1 รายใน อ.เวียงป่าเป้า และบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

3. เยี่ยมผู้บริการผสมสุกร 1ราย ในเขต ต.ป่างิ้ว ที่รับผสมสุกรทั่วไปพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐาน

4. เยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและโบรกเกอร์สุกรพื้นเมือง หมู่บ้านเผ่าอาข่า ม.4 ต.สันสลี โดยได้แนะนำให้ชาวบ้านตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นและนัดหมายเพื่อให้ความรู้และขึ้นทะเบียนฟาร์มในระบบ e-smartplus

รายงานโดย: หน่วย HHU สนง.ปศข.8 สุราษฎร์ธานี