163322
วันที่2สิงหาคม 2562
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการป้องการโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF ) โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสุกร และลักษณะวิการรอยโรคของสุกรที่ติดเชื้อ