397780

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้นายสุเมษ เมธศาสตร์   ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี