251760

นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในกิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำความสะอาดบริเวณหน่วยงาน สร้างบรรยากาศที่ดีและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมีบุคลากรของหน่วยงานร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง