0209580001เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ 1 กันยายน 2558
นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดชุมพร  ได้ร่วมตรวจติดตาม GMP  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุมโค  
อำเภอปะทิว  และ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคมนมชุมพร
อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 12:08 น.)