เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้จัดประชุมติดตามและนิเทศงานกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01