น.สพ. บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการประชุม “ติดตามสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย”เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01