วันที่ 21 มกราคม 2559 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 1/2559
ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01