เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เข้าร่วมเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน บ.แมรี่แอนเดรี่ โปรดักส์ จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01