เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ได้จัดอบรมผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน จำนวน 55 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01