สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
eotion
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 thaigov260857

newnaรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์ และnewna
โครงการขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพปี 2557
(แบบสรุปรายงานโครงการขยายพันธุ์สัตว์ฯ ,โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์)

newnaขั้นตอนดำเนินการจัดฝึกอบรมnewna
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ ปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)

การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปี 2558 
(รายละเอียด)

โครงการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร กรมปศุสัตว์ (Ethical DND : DLD)

หลักสูตร มิติใหม่:มาตรฐานข้าราชการไทยหัวใจธรรมาภิบาล 
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรม เค พาร์ค แกรนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(โครงการ ,แผนที่โรงแรม , ตารางฝึกอบรม)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ที่ 29/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม(เพิ่มเติม)(รายละเอียด)

คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ที่ 28/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม (รายละเอียด)

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติงาน
เรื่อง  โรคติดต่ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำในสัตว์และการซ้อมแผนการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  28-29  กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ริช เรสซิเดนซ์ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

 

 สถานีที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร(ด้านปศุสัตว์)รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำศูนย์ฯและช่องทางในการติดต่อประสานงาน
(รายละเอียด)

 

การสื่อสารการสอบสวนโรค โดย สัตวแพทย์หญิงปราณี พาณิชย์พงษ์ศูนย์พัฒนาระบบระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ (รายละเอียด)

  

pic180257traเมื่อวันที่  10   กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตาม
“โครงการประกวดโรงฆ่าสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครตรัง  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:55 น.)

 

pic180257kbiเมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และ ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตาม
“โครงการประกวดโรงฆ่าสัตว์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอ่าวลึก  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:57 น.)

 

pic180257pggเมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ได้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตาม
“โครงการประกวดโรงฆ่าสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองพังงา  อ.เมือง  จ.พังงา
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:59 น.)

 

pic180257hktเมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตาม
“โครงการประกวดโรงฆ่าสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครภูเก็ต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
(รายละเอียด)

 

pic180257cmpเมื่อวันที่  29  มกราคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยปศุสัตว์เขต 8 และส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตาม
“โครงการประกวดโรงฆ่าสัตว์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลมาบอำมฤต  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร
(รายละเอียด)

 
imagesket58
ปศุสัตว์เขต 8
ติดต่อส่วน/ฝ่าย สนง.ปศข.8
ติดต่อ ฝ่ายฯ/ส่วนฯ
office Hour: 08.30-16.30 น.
publish f2ฝ่ายบริหารทั่วไป
077-282320 077-281308(0)
publish f2การเงิน 077-281308(205)
publish f2ส่วนยุทธศาสตร์ 
077-281308 (203) 
publish f2ส่วนสุขภาพสัตว์
077-281308(102)
publish f2ส่วนส่งเสริมและพัฒนาฯ
077-281308(204)
publish f2ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
077-281308(104, 105)

publish f2Fax:077-272117
สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 633
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 122755
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 

zoning
bannerleft4down
dldsmart2
eservice1
etrace1
yuttasad