เตือนภัยปศุสัตว์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
eotion
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

picnews040157 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ในพื้นที่จังหวัดตรัง  เสด็จพระราชดำเนินไป
ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  2557  (รายละเอียด
pic01210256  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวังตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2556 (รายละเอียด)
pic02210256 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ที่ 11ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียด)
pic04210256 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร หมู่ที่ 15ตำบลละแม
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์  2556 (รายละเอียด)
pic05210256 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดระนอง เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพืออาหารกลางวัน ของ โรงเรียน
บ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (รายละเอียด) 

picbatako14151156เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 นายวิมล จิระธนวัฒน์
ปศุสัตว์เขต8 และนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานด้านปศุสัตว์และ
เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
และของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
ได้ตรวจประเมินGMPโรงแปรรูปไก่ และผลิตเนื้อไก่แช่แข็ง
บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด 270 ม.9 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:38 น.)

 

picrb211156สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (ส่วนป้องกันฯ) ขอแจ้งผลการประกวด
ท้องถิ่นตามโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี 2556 ดีเด่นระดับเขต ตามที่กรมปศุสัตว์
ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ได้จัดโครงการประกวด
รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556
(MoPH.-MoAC.Rabies Award 2013) 
(รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:44 น.)

 

picfarpht191156วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 สานักงานปศุสัตว์เขต 8
โดย นายวิมล จิระธนะวัฒน์ ปศุสัตว์เขต 8
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันตรวจฟาร์มไก่ไข่
ตามโครงการบูรณาการจัดการระบบการผลิตไก่ไข่
ฟาร์มนาย สุเทพ ผลิโกมล ต.วิชิต อ.เมือง  จ.ภูเก็ต
(รายละเอียด

 

picpht191156วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 นายวิมล จิระธนะวัฒน์
ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธาน
ในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยง
แพะนมมาตรฐาน”ณ ห้องประชุมอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต (รายละเอียด)

 

pickp181156วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8
โดย นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผู้อํานวยการส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์  ร่วมกับสํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร
“ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน” ณ ห้องประชุม
พี เอ็น เมาเทนร์ รีสอร์ท อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีผู้ประกอบการฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และพังงา เข้ารับการฝึกอบรม
จํานวน 45 ราย (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
vimol02301155
ติดต่อส่วน/ฝ่าย สนง.ปศข.8
ติดต่อ ฝ่ายฯ/ส่วนฯ
office Hour: 08.30-16.30 น.
publish f2ฝ่ายบริหารทั่วไป
077-282320 077-281308(0)
publish f2การเงิน 077-281308(205)
publish f2ส่วนยุทธศาสตร์ 
077-281308 (203) 
publish f2ส่วนสุขภาพสัตว์
077-281308(102)
publish f2ส่วนส่งเสริมและพัฒนาฯ
077-281308(204)
publish f2ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
077-281308(104, 105)

publish f2Fax:077-272117
สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 5
Content : 591
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 106206
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 

zoning
bannerleft4down
dldsmart2
eservice1
etrace1
yuttasad