สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
eotion
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

picnews040157สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ในพื้นที่จังหวัดตรัง  เสด็จพระราชดำเนินไป
ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม  2557  (รายละเอียด)

  

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2557
ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (รายละเอียด)

 

news140157วันที่ 13 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ดีเด่น
ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมคณะกรรมการในการคัดเลือกฯ (รายละเอียด)

 

picrong13015702เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ตรวจฟาร์มที่พบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร
เพื่อเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ น้ำดื่มและปัสสาวะสุกร
(รายละเอียด

 

picrong13015701เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลสามตำบล ต.สามตำบล
อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลชะอวด
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2014 เวลา 14:07 น.)

 

picket070157วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2557
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 4/2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(รายละเอียด)

 
บทความ อื่นๆ ...
vimol02301155
ติดต่อส่วน/ฝ่าย สนง.ปศข.8
ติดต่อ ฝ่ายฯ/ส่วนฯ
office Hour: 08.30-16.30 น.
publish f2ฝ่ายบริหารทั่วไป
077-282320 077-281308(0)
publish f2การเงิน 077-281308(205)
publish f2ส่วนยุทธศาสตร์ 
077-281308 (203) 
publish f2ส่วนสุขภาพสัตว์
077-281308(102)
publish f2ส่วนส่งเสริมและพัฒนาฯ
077-281308(204)
publish f2ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
077-281308(104, 105)

publish f2Fax:077-272117
สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 14
Content : 621
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 115387
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 

zoning
bannerleft4down
dldsmart2
eservice1
etrace1
yuttasad