สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

cow212258003
newnaประชาสัมพันธ์งานมหกรรมชิงแชมป์โคเนื้อภาคใต้ ปี 2558newna

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2558 ณ.ริมคลองฉวาง เขตเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 

โฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวงาน EGG E EGG EGG 2015 “ We Love Egg ”
แล้วคุณจะรักไข่มากกว่าเดิม (อ่าน)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัคซีน
(รายละเอียด   pdf)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก(รายละเอียด   pdf)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และวัคซีน
(ประกาศสอบราคา pdf / word , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, เอกสารสอบราคา  pdf  / word )

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เบนซิล)
(รายละเอียด)


ความชุกของโรคเซอร่าของช้างในปางช้าง จังหวัดพังงา วิศรุต จิระสุทัศน์ สุรวัฒน์ คูหพันธ์ (รายละเอียด)

การควบคุมโรค Bovine Tuberculosis ในฟาร์มกระบือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุรวัฒน์ คูหพันธ์   วิศรุต จิระสุทัศน์
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นซองเสนอราคาในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประเภทยานพาหนะ (รายละเอียด)

 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน (รายละเอียด)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน (รายละเอียด)

 

 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และ วัคซีน
(ประกาศ , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , เอกสารสอบราคา)

 

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pickat021257003เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบางจาก 
ต.บางจาก  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
(รายละเอียด)

 

pic021257002เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามฟาร์มสุกร
และตรวจสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มสุกรของ นางพิกุล  สีเผือก
บ้านเลขที่  10/3  ม.5  ต.กลาย  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
(รายละเอียด)

 

pic212570001เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ตรวจติดตามฟาร์มไก่เนื้อของ นายสมญา  ชุมศรี
บ้านเลขที่ 93/2 ม.10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 16:02 น.)

 

picnew21257สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพิชัย  วัฒนาวานิชกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายคมชาย ศรีชาลี 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร
 “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน”
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่
เนื้อมาตรฐานเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30  ราย เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2557 (รายละเอียด)

 

picsa211157001เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา         
5 ธันวาคม  2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ถนนศรีวิชัย  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทั้ง 9 จังหวัด
(รายละเอียด)

 

picketregion858001

นายสนอง  ศรีนันทพันธ์

ปศุสัตว์เขต 8

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 23
Content : 746
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 142801
Who's Online
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s