สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เบนซิล)
(รายละเอียด)

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นซองเสนอราคาในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประเภทยานพาหนะ (รายละเอียด)

newna ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 newna
เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต  8
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เบนซิน) ขนาด 1 ตัน
(ประกาศสอบราคาซื้อ  , แนบใบเสนอราคา ,รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต  8
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
(รายละเอียด)

การควบคุมโรค Bovine Tuberculosis ในฟาร์มกระบือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุรวัฒน์  คูหพันธ์ / วิศรุต  จิระสุทัศน์ (รายละเอียด)

ความชุกของโรคเซอร่าของช้างในปางช้าง จังหวัดพังงา
วิศรุต จิระสุทัศน์ / สุรวัฒน์  คูหพันธ์ (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อ
วัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด) 03/02/2558

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เรื่อง รายชื่อเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด) 03/02/2558


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์ 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีน และแอนติเจน
(รายละเอียด space, ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ , เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ฯ)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (รายละเอียด  

pic180757เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต   8  
โดยส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดโครงการประชุม
วิชาการนำเสนอผลการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ ของทีมสอบสวนโรค
ระบาดสัตว์ระดับจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
ณ ห้องเทพลักษณ์ A โรงแรม เค พาร์ค อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:30 น.)

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
"โครงการพัฒนาทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์"
วันที่  4-6 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมต้นธารรีสอร์ท แอนด์สปา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
( QGIS , Animal Health Investigation Team)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:47 น.)

 

pic070757008วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา14.00  น.นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ 
ปศุสัตว์เขต  8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน  กรกฎาคม  2557 
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต  8
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการฯ และพนักงาน
จ้างเหมาฯ
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:58 น.)

 

pic070757009ปศุสัตว์เขต  8  ร่วมงานปศุสัตว์เคลื่อนที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าวันที่  26-27  มิถุนายน  2557 
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ได้เข้าร่วมกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ 1 จังหวัด 1 อำเภอ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอปะทิว จ.ชุมพร
ซึ่งมีกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมว ทั้งมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ จำนวน 200 ตัว ฉีดยาคุมกำเนิด 50 ตัว  ซึ่งปศุสัตว์เขต 8   
มีแผนการดำเนินงานกิจกรรม ปศุสัตว์เคลื่อนที่ 1จังหวัด 1 อำเภอ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่นำร่องทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
(รายละเอียด)

 

picket190657001

เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ 
รวมถึงการนำเสนอปัญหา/อุปสรรค ต่างๆ  จากการดำเนินงาน 
โดยการประชุมดังกล่าวมีนายวิมล จิระธนะวัฒน์  ปศุสัตว์เขต  8 
เป็นประธานในการประชุม
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 13:28 น.)

 

ปศุสัตว์เขต 8

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 20
Content : 716
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 139159
Who's Online
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s