สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaวันที่ 28 กรกฎาคม 2558newna
นายสัตวแพทย์สนอง  ศรีนันทพันธ์  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (รายละเอียด

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna

เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องหมายระบุสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ (Sterile Identity ISO Microchip)
1.รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด)

2. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคา (รายละเอียด)

3. ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อ (รายละเอียด)

4. รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด)

 

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8   ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ครั้งที่  2/2558  โดยมี นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดี กรมปศุสัตว์ 
ให้แนวทางการปฏิบัติราชกาตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (รายละเอียด)

 

เอกสารประกอบโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพสัตว์
ประจำปีงบประมาณ 2558 ในพื้นที่ปศุสัตว์เ ขต 8
ณ ห้องประชุมหนานมดแดง จังหวัดพัทลุง
ระหว่างวันที่  14 - 15 กรกฎาคม 2558 (รายละเอียด)

 

cow212258003
newnaประชาสัมพันธ์งานมหกรรมชิงแชมป์โคเนื้อภาคใต้ ปี 2558newna

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2558 ณ.ริมคลองฉวาง เขตเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องหมายระบุสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ 13 กรกฎาคม 2558
(รายละเอียด)
คุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด)
เอกสารสอบราคาซื้อ การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องหมายระบุสัตว์ชนิดปลอดเชื้อ 
 (รายละเอียด)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านไมโครชิฟแบบเคลื่อนที่ 13 กรกฎาคม 2558
(รายละเอียด)
คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ (รายละเอียด)
เอกสารสอบราคาซื้อ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านไมโครชิฟแบบเคลื่อนที่
(รายละเอียด)

 

โฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวงาน EGG E EGG EGG 2015 “ We Love Egg ”
แล้วคุณจะรักไข่มากกว่าเดิม (อ่าน)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัคซีน
(รายละเอียด   pdf)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก(รายละเอียด   pdf)

 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และวัคซีน
(ประกาศสอบราคา pdf / word , รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, เอกสารสอบราคา  pdf  / word )

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เบนซิล)
(รายละเอียด)


ความชุกของโรคเซอร่าของช้างในปางช้าง จังหวัดพังงา วิศรุต จิระสุทัศน์ สุรวัฒน์ คูหพันธ์ (รายละเอียด)

การควบคุมโรค Bovine Tuberculosis ในฟาร์มกระบือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุรวัฒน์ คูหพันธ์   วิศรุต จิระสุทัศน์
(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นซองเสนอราคาในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประเภทยานพาหนะ (รายละเอียด)

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picrong161257004เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลตำบลสิชล  ต.สิชล  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 10:20 น.)

 

picrong161257005เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายไสว  เขียวจันทร์
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดในการ
จัดอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อมาตรฐาน”
ณ ห้องประชุมภัตตาคารโก้โตน อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน  45 ราย (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 09:46 น.)

 

picrong1112570002สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายคมชาย  ศรีชาลี 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
โดยนายไพโรจน์  อินทรศรี  ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร 
“ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐาน”  
ณ   ห้องประชุมกล้วยกรอบแก้ว  โรงแรมวังโนราห์
 ต.เขาเจียก  อ.เมือง  จ.พัทลุง   โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐานเข้ารับการฝึกอบรม 
จำนวน 112  ราย เมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2557  (รายละเอียด)

 

pic111257วันที่ 3  ธันวาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต  8  โดย 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  
ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  ตรวจติดตาม Monitor
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร
กิจกรรมมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ของฟาร์มนายริ่น  อินขาว
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 15:33 น.)

 

 

picrong091257สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพิชัย  วัฒนาวานิชกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร “ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรมาตรฐาน” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อมาตรฐานเข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 41 ราย เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2557 (รายละเอียด)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 13:56 น.)

 

picketregion858001

นายสนอง  ศรีนันทพันธ์

ปศุสัตว์เขต 8

สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 28
Content : 758
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 145357
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s