สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สำหรับเจ้าหน้าที่ลิงค์ภายนอก
 
ratthai210458
npomc
idpregion8
picmoac071058
eotion
salary290158001
iconpap01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaigov260857

newnaเมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2558newna 
เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
สาธารสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพน้ำนมดิบ
ในโครงการนมโรงเรียน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์ธานี เฟรชมิลล์ 
และมีการเก็บตัวอย่างนมพาสเจอไรซ์(นมโรงเรียน)
เพื่อส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)

newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 newna
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และแอนติเจน (6 พ.ย.58)(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (6 พ.ย.58)(รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และแอนติเจน (รายละเอียด
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และแอนติเจน (รายละเอียด)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียด)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ยื่นซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมด้วยคณะทำงาน 
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
ได้ร่วมตรวจติดตาม GMP  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคมนมชุมพร
อำเภอท่าแซะ  และ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบชุมโค  อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร  (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 7- 8 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมด้วยคณะทำงาน
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ได้ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมของเกษตรกรในอำเภอท่าแซะ 
และอำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์ม  (รายละเอียด)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
ร่วมด้วยคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
จังหวัดชุมพร เข้าร่วมตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
(รายละเอียด)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

picfrom2601580001เมื่อวันที่  23  มกราคม  2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดตรัง  ได้ตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ 
“ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม”  ประจำปี  2558 
ของนายสมศักดิ์  มีชัย  ต.วังคีรี   อ.ห้วยยอด   จ.ตรัง
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 10:42 น.)

 

picnew2201580002เมื่อวันที่  21  มกราคม  2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ,
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร 
ได้ตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ “ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
ประจำปี  2558  พร้อมทั้ง ตรวจติดตามฟาร์มสุกรมาตรฐาน 
ของนายสุรินทร์  จารุศศิธร   ต.สลุย   อ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร
(รายละเอียด)

 

picnew2201580001เมื่อวันที่  20  มกราคม  2558  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ได้ตรวจติดตามฟาร์มผึ้ง ของกลุ่มอาชีพเลี้ยงผึ้งเกษตร 
ฟาร์มผึ้งรุ่งทิพย์  และฟาร์มนายโสภณ ในพื้นที่ จ.ชุมพร
(รายละเอียด)

 

picrong1501580001เมื่อวันที่  12  มกราคม  2558  นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพและปริมาณน้ำนม
ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์  โคนม อ.เมือง จ.พัทลุง
(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 11:27 น.)

 

picrong1501580002เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2558 นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจ
ประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ “ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ประจำปี  2558 จำนวน  2 ฟาร์ม คือฟาร์มอานนท์  ทองศรีชุม
และ ฟาร์มรัชนี 2 อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2015 เวลา 12:12 น.)

 
บทความ อื่นๆ ...
สถิติผู้เข้าชม
สมาชิก : 42
Content : 786
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 152719
Who's Online
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพลส์
ความคิดเห็นต่อเว็บไซต์
 
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s